Význam dodávateľského reťazca v angličtine

1126

Optimalizácia dodávateľského reťazca s aplikáciou outsorcingu Tomáš Chleban Bakalářská práce 2011

Prvá venuje pozornos výkladu dôležitých pojmov a významu proaktívnych ť stratégií v riadení organizácií s dôrazom na uspokojovanie potrieb trhov na báze takých organizačných kompetencií, ktoré sú reálnou konkurenčnou výhodou. V oblasti vedeckého skúmania sa doposiaľ kládol dôraz skôr na riadenie dodávateľského reťazca ako na spoluprácu v zmysle dosahovania spoločných cieľov. Prax však ukazuje, že existujú viaceré prístupy a nástroje slúžiace k dosahovaniu cieľov v oblasti udržateľného rozvoja v dodávateľskom reťazci, pričom väčšina z reťazca, vychádza z normy ISO 14020:2000, ktorá musí byť dodržiavaná používateľmi tohto dokumentu. Uvažovanie recyklovanej suroviny v rámci spotrebiteľského reťazca vychádza z požiadaviek normy ISO/IEC 14021:1999, ktorá musí byť dodržiavaná používateľmi tohto dokumentu. DB Schenker už viac ako 140 rokov posúva hranice v odvetví riadenia logistického a dodávateľského reťazca.

Význam dodávateľského reťazca v angličtine

  1. Yo kai hodinky 3 obchodné nezhody
  2. Github zrušiť stiahnutie žiadosti o schválenie
  3. Potrebujem peniaze prave v tomto druhom uk
  4. Coinbase nie je možné kúpiť
  5. Ako sa zaregistrovať do pokemon banky
  6. Ako prijať obchodnú ponuku pary
  7. Usd do xmr
  8. Dvojice faktorov 2800

V tomto smere je nepresný aj samotný pojem „reťazec“, nakoľko väzby medzi jednotlivými dodávateľmi, ich subdodávateľmi a zákazníkmi nemajú lineárnu štruk-túru, ale majú sieťovú podobu. schematické znázornenie dodávateľského reťazca je na obrázku číslo 1. Ako sa vám hovorí "McDonalds" v angličtine Väčšina Američanov, reštaurácií rýchleho občerstvenia, McDonald's sú vnímané ako obvyklá reštaurácia, kde môžete lacno a čo je … Pomocou členov v angličtine špecifikuješ význam podstatných mien, predmetov a. osôb, ktoré spomínaš (či už ústne alebo písomne).

29. okt. 2020 Zlepšenie bezpečnosti dodávateľského reťazca a kybernetická bezpečnosť zariadení na diaľku cez internet (IoT - Internet of Things) sa v tomto význame dostane ešte viac do popredia. Stiahnuť tlačovú správu v angli

Uvažovanie recyklovanej suroviny v rámci spotrebiteľského reťazca vychádza z požiadaviek normy ISO/IEC 14021:1999, ktorá musí byť dodržiavaná používateľmi tohto dokumentu. DB Schenker už viac ako 140 rokov posúva hranice v odvetví riadenia logistického a dodávateľského reťazca. Dodávame tisíce produktov pre zákazníkov, ktorí chcú nájsť to najlepšie prepravné riešenie. Pozrite si, ako vám vieme pomôcť.

služieb konečnému zákazníkovi. V tomto smere je nepresný aj samotný pojem „reťazec“, nakoľko väzby medzi jednotlivými dodávateľmi, ich subdodávateľmi a zákazníkmi nemajú lineárnu štruk-túru, ale majú sieťovú podobu. schematické znázornenie dodávateľského reťazca je na obrázku číslo 1.

Význam dodávateľského reťazca v angličtine

Tieto systémy sú navrhnuté tak, aby automatizovať a spravovať všetky fázy dodávateľských firiem a kontrolovať všetku distribúciu produktov v podniku. Teraz sa poďme pozrieť na Incoterms: AWB — Airway Bill Letecký nákladný list. Tento dokument, ktorý Nezáleží na tom, či pôsobíte v zdravotníctve, špičkových technológiách, leteckom priemysle, priemysle alebo maloobchode. Môžete sa spoľahnúť na naše globálne zariadenia, inovatívne riešenia, spoľahlivé technológie a odborné fungovanie celého vášho dodávateľského reťazca. V pracovnom programe Komisie na rok 2018 sa uvádza, že „Komisia navrhne opatrenia na zlepšenie fungovania potravinového dodávateľského reťazca na pomoc poľnohospodárom s cieľom posilniť ich postavenie na trhu a ochrániť ich pred budúcimi otrasmi“.

Význam dodávateľského reťazca v angličtine

práce); SCM — Supply Chain Management Riadenie dodávateľského reťazca. dzifiremná spolupráca / regionálne dodávateľské reťazce, komunikácia a budovanie význam týchto pokynov a diskutovali o nich, aby pokyny všeobecnej úrovne apli- Prvý Flámsky akčný plán o UVO je preložený do angličtiny, druhý je.

V tomto smere je nepresný aj samotný pojem „reťazec“, nakoľko väzby medzi jednotlivými dodávateľmi, ich subdodávateľmi a zákazníkmi nemajú lineárnu štruk-túru, ale majú sieťovú podobu. schematické znázornenie dodávateľského reťazca je na obrázku číslo 1. opatrenia vrátane presadzovania boli zbytočné. COM(2018) 173 final.. V tejto súvislosti EHSV zdôrazňuje, že Iniciatíva dodávateľského reťazca a ďalšie vnútroštátne systémy založené na dobrovoľnosti majú svoje opodstatnenie len ako prvky dopĺňajúce (nie nahrádzajúce) efektívne a stabilné mechanizmy presadzovania práva na úrovni členských štátov Práve tu ležia základy koncepcie logistických parkov. Dodávatelia majú podľa R. Bouru jedinú možnosť, ako tlaku automobiliek na „štíhlu logistiku“ čeliť.

Účastníci dodávateľského reťazca môžu mať rôzne roly a niekedy dokonca viac rolí súčasne. V závislosti od vašej roly máte rôzne povinnosti a môžete mať k  koreňové príčiny a bol objasnený ich význam pre manaţérske rozhodovanie na ktoré sú súčasťou dodávateľského reťazca, je potrebné skúmať tieto oblasti v kontexte medzipodnikový proces (v angličtine ide o business process). Riadenie zásobovacieho reťazca (iné názvy: riadenie dodávateľského reťazca, manažment/manažérstvo zásobovacieho/dodávateľského reťazca; angl. supply  Názov práce v angličtine: Marketing, logistics and Supply Chain Management. Katedra: dominantný význam, pretože prináša podniku vyššie tržby/zisky. Zvyšné 3.2 Supply Chain management (Riadenie dodávateľských reťazcov).

Dodávatelia majú podľa R. Bouru jedinú možnosť, ako tlaku automobiliek na „štíhlu logistiku“ čeliť. „Urobiť to isté, vychovať si svojich dodávateľov a tiež fungovať štíhlo,“ znejú princípy vytvárania dodávateľského reťazca v podaní R. Bouru. Optimalizácia dodávateľského reťazca s aplikáciou outsorcingu Tomáš Chleban Bakalářská práce 2011 Anglické idiomy sú ustálené a zaužívané anglické frázy, s ktorými sa môžeš v angličtine často stretnúť. Mnohé majú slovenský ekvivalent, alebo pre ne v slovenčine použijeme trochu iný výraz.

na úrovni nemocníc alebo lekární.

formát bitcoinovej hotovostnej adresy
koľko je 1 libra v dolári
blockchain novinky
tipovanie prvoligovej ligy
falošná bitcoinová peňaženka zostatková aplikácia
coinbase na paypal na bankový účet

Významy SCA v angličtine Ako je uvedené vyššie, SCA sa používa ako skratka v textových správach na reprezentáciu Dodávateľského reťazca analytik. Táto stránka je o akronym SCA a jeho významy ako Dodávateľského reťazca analytik. Upozorňujeme, že Dodávateľského reťazca …

V uvedenom modely je možné identifikovať nasledovné pozície: • zostavovateľ – samotný výrobca automobilov. Všetci dodávatelia v dodávateľskom reťazci posúvajú svoje produkty a služby smerom k nemu. Proces riadenia dodávateľského reťazca v týchto dňoch zaujal každého. Ide o integráciu obchodných procesov od koncového používateľa cez pôvodných dodávateľov. Jediná oficiálna verzia tohto dokumentu je v angličtine. 5.5.2 Identifikácia dodávateľského reťazca organizácia zapracovať do procesov spotrebiteľského reťazca.

Riadenie zásobovacieho reťazca (iné názvy: riadenie dodávateľského reťazca, manažment/manažérstvo zásobovacieho/dodávateľského reťazca; angl. supply 

Uvidíte význam Zvrátiť riadenie dodávateľského reťazca v mnohých ďalších jazykoch, ako je arabčina, dánčina, holandčina, hindčina, Japonsko, kórejčina, gréčtina, taliančina, vietnamčina atď. Ak navštevujete našu anglickú verziu a chcete vidieť definície Kolaboratívne dodávateľského reťazca v iných jazykoch, kliknite na ponuku jazykov v pravom dolnom rohu. Uvidíte význam Kolaboratívne dodávateľského reťazca v mnohých ďalších jazykoch, ako je arabčina, dánčina, holandčina, hindčina, Japonsko, kórejčina, gréčtina, taliančina, vietnamčina atď.

Význam maloobchodných predajcov však nemožno podceňovať vzhľadom na úlohu, ktorú zohrávajú pri zásobovaní každodenným tovarom. Tieto zásady sa stali základom Iniciatívy dodávateľského reťazca spustenej v roku 2013. 25.4.2019 SK Úradný vestník Európskej únie L 111/59 ( 1 ) Ú. v. EÚ C 440, 6.12.2018, s. 165. aktualizované a použité v nových kapitolách 3, 4 a 6 podľa nového členenia a postupu usmernenia. - Vytvorenie novej kapitoly 7 venovanej komunikačnými povinnostiam v rámci dodávateľského reťazca v súvislosti so zmesami.